För båttillverkare

CE-MÄRKNING AV NYTILLVERKADE BÅTAR INOM EU

CE-märkning för Båttillverkare

Tillverkaren är ansvarig för att båtar som släpps ut på marknaden är CE-märkta. Det är olagligt att sälja båtar som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet, och som inte är CE-märkta.

CE-MÄRKNING AV NYTILLVERKADE BÅTAR INOM EU

Introduktion

CE-märket är en symbol som sätts på produkter och som visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i ett eller flera EU-direktiv. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området.

CE-MÄRKNING AV NYTILLVERKADE BÅTAR INOM EU

Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet

CE-märkning av en båt innebär att den ska uppfylla de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet. Det är tillverkarens skyldighet att visa att den gör det. Till sin hjälp har man Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU:s lagtext, ett femtiotal ISO-standarder och ytterligare ett antal anvisningar. Man kan också visa att båten uppfyller vissa av kraven med egna beräkningar om man t.ex. använder sig av nya produktionsmetoder, som inte innefattas av ISO-standarderna.

Regelverket är dock mycket omfattande och det krävs ett stort engagemang i tid och pengar, dels för att hitta och sätta sig in i de regler och standarder som gäller för varje specifik båttyp, dels för att dokumentera den.

CEproof har specialiserat sig på CE-reglerna för att kunna bistå båttillverkare med CE-certifieringen. Vi arbetar i ett nätverk av experter inom båtbranschen. Vi har goda kontakter med regelmakare, Anmälda Organ (Notified Bodies), branschorganisationer och myndigheter m.fl. Vi blir kontinuerligt uppdaterade med nyheter och förändringar i regelverket.

Inom Ceproof, som har 11 kontor, runt om i världen, finns båtkonstruktörer, en tidigare chef på ett Anmält Organ, personal med flerårig erfarenhet från Anmälda Organ, tidigare båtbyggare och produktionsledare, båtbesiktningsmän, programmerare, specialister inom hållfastighet och andra områden, till hands för att lösa tekniska problem som kan uppstå i tillverknings- eller certifieringsprocessen. Vi har praktisk erfarenhet av båtproduktion i GRP, stål, aluminium, trä, kolfiber.

CE-MÄRKNING AV NYTILLVERKADE BÅTAR INOM EU

Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet

CE-märkning av en båt innebär att den ska uppfylla de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet. Det är tillverkarens skyldighet att visa att den gör det. Till sin hjälp har man Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU:s lagtext, ett femtiotal ISO-standarder och ytterligare ett antal anvisningar. Man kan också visa att båten uppfyller vissa av kraven med egna beräkningar om man t.ex. använder sig av nya produktionsmetoder, som inte innefattas av ISO-standarderna.

Regelverket är dock mycket omfattande och det krävs ett stort engagemang i tid och pengar, dels för att hitta och sätta sig in i de regler och standarder som gäller för varje specifik båttyp, dels för att dokumentera den.

CEproof har specialiserat sig på CE-reglerna för att kunna bistå båttillverkare med CE-certifieringen.  Vi arbetar i ett nätverk av experter inom båtbranschen. Vi har goda kontakter med regelmakare, Anmälda Organ (Notified Bodies), branschorganisationer och myndigheter m.fl. Vi blir kontinuerligt uppdaterade med nyheter och förändringar i regelverket.

Inom Ceproof, som har 11 kontor, runt om i världen, finns båtkonstruktörer, en tidigare chef på ett Anmält Organ, personal med flerårig erfarenhet från Anmälda Organ, tidigare båtbyggare och produktionsledare, båtbesiktningsmän, programmerare, specialister inom hållfastighet och andra områden, till hands för att lösa tekniska problem som kan uppstå i tillverknings- eller certifieringsprocessen. Vi har praktisk erfarenhet av båtproduktion i GRP, stål, aluminium, trä, kolfiber.

CE-MÄRKNING AV NYTILLVERKADE BÅTAR INOM EU

Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet

Produktion av komplett CE-dokumentation

CEproof tar hand om hela eller delar av CE-arbetet. Vi tar fram nödvändig teknisk dokumentation, instruktionsbok på svenska och/eller engelska och CE-skylt m.m. Vi tar hand om all kommunikationen med andra inblandade, som t.ex. Anmälda Organ, tredje part, kontakter med ev. specialister etc.

Med hjälp av CE-Pro™, vår egen programvara (se nedan) kan vi utföra våra uppdrag på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. På köpet vet vi att allt som ska vara med, för varje specifik båtmodell, är med.

För tillverkare som t.ex. planerar en ny modell är det effektivast då vi kommer in i ett tidigt skede, så man kan undvika att rita eller ”bygga in” onödiga fel.