För Båtimportörer

uppleva excellens

CE-märkning för Båtimportörer

Importören är ansvarig för att en importerad båt är CE-märkt. Detta gäller även privatimporterade båtar. Det är olagligt att både använda och att sälja båten innan CE-märkningen är utförd. Tullen kan stoppa fritidsbåtar som saknar CE-märkning och/eller erforderlig dokumentation. 
Redan CE-märkta båtar som importeras behöver inte omcertifieras oavsett vilket land de kommer ifrån. Kontrollera att CE-märkningen är korrekt.
Begagnade importbåtar ska uppfylla samma krav som nybyggda CE-märkta båtar. Det innebär att varje importerad båt ska provas och dokumenteras enligt Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU:s krav.
EFTERCERTIFIERING BÅTAR

CE-märkning för Båtimportörer

EFTERCERTIFIERING BÅTAR

CE-märkning för Båtimportörer

Importören är ansvarig för att en importerad båt är CE-märkt. Detta gäller även privatimporterade båtar. Det är olagligt att både använda och att sälja båten innan CE-märkningen är utförd. Tullen kan stoppa fritidsbåtar som saknar CE-märkning och/eller erforderlig dokumentation. 

Redan CE-märkta båtar som importeras behöver inte omcertifieras oavsett vilket land de kommer ifrån. Kontrollera att CE-märkningen är korrekt.

Begagnade importbåtar ska uppfylla samma krav som nybyggda CE-märkta båtar. Det innebär att varje importerad båt ska provas och dokumenteras enligt Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU:s krav.

EFTERCERTIFIERING BÅTAR

Import av nya båtar

Alla båtar (mellan 2,5 – 24 m) som importeras och ska användas eller säljas inom EU, måste vara CE-märkta. Antingen sköter tillverkaren CE-certifieringen vid fabriken genom typgodkännande av varje båtmodell, eller så tar tillverkarens representant eller importören ansvar för att CE-märkningen utförs på ett korrekt sätt.

I båda fallen kan CEproof hjälpa till med att ta fram den Tekniska Dokumentationen som krävs. Vid behov tar vi även fram instruktionsbok på svenska enligt EN ISO 10240 och övriga handlingar som erfordras.

För hjälp med CE-märkning av nya importbåtar, kontakta CEproof för ytterligare information eller offert.

EFTERCERTIFIERING BÅTAR

Import av begagnade båtar

Import från icke EES-land

Varje fritidsbåt som importerats från USA eller annat land utanför EES (EU plus Norge, Liechtenstein och Island, efter den 16 juni 1998 och tillverkade efter 1950, måste provas och CE-märkas i enlighet med direktivet, med vissa undantag.

Det har ingen betydelse om en liknande båt redan finns på marknaden. Varje enskild importbåt måste provas och CE-märkas. Läs mer under rekommendationer av båtar.

Import från EES-land

Båtar från någon av de nya medlemsstaterna, som fanns på dessa marknader, innan de blev medlemmar, omfattas inte av kraven om provning och CE-märkning.

De nya medlemsländerna är: Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Malta, Ungern och Cypern.

Flyttgods

Båtar som importeras som flyttgods är inte undantagna från kraven om CE-märkning.

Rekommendationer

CEproof har 11 kontor runt om i världen och bred erfarenhet av importbåtar, vilka de vanligaste problemen på olika båttyper är, och vilka modeller som är att föredra utan alltför kostsamma justeringar.

Vi rekommenderar i första hand båtar:

Årsmodeller efter 2005 från stora/välkända tillverkare är i regel bättre anpassade till CE-kraven än tidigare modeller.

Motorn uppfyller då de emissionskrav som trädde i kraft den 1 jan 2006. Om den inte är det krävs det en avgaskontroll av motorn, vilket är en dyr och omfattande process. I regel är det enklare och billigare att köpa en ny motor i dessa fall. Om motorn inte är CE-märkt det vill säga generellt sett äldre än 2005 så kan det ändå vara möjligt att certifiera den med hjälp av CARB eller EPA. För att kunna godkänna motorn måste då en skylt finnas på densamma som deklarerar bland annat emissionsnivåer.

Avgassystemet måste vara ljuddämpat på grund av krav gällande buller. I CE-märkningen kan det krävas en kontroll av ljudnivån beroende på konfigurationen ombord.

Dokumentationen som en gång såldes med båten är en viktig informationskälla. Mängden grundinformation som finns påverkar vårt arbete och därmed priset.

Årsmodeller efter 2005 från stora/välkända tillverkare är i regel bättre anpassade till CE-kraven än tidigare modeller.

Motorn uppfyller då de emissionskrav som trädde i kraft den 1 jan 2006. Om den inte är det krävs det en avgaskontroll av motorn, vilket är en dyr och omfattande process. I regel är det enklare och billigare att köpa en ny motor i dessa fall. Om motorn inte är CE-märkt det vill säga generellt sett äldre än 2005 så kan det ändå vara möjligt att certifiera den med hjälp av CARB eller EPA. För att kunna godkänna motorn måste då en skylt finnas på densamma som deklarerar bland annat emissionsnivåer.

Avgassystemet måste vara ljuddämpat på grund av krav gällande buller. I CE-märkningen kan det krävas en kontroll av ljudnivån beroende på konfigurationen ombord.

Dokumentationen som en gång såldes med båten är en viktig informationskälla. Mängden grundinformation som finns påverkar vårt arbete och därmed priset.

Om du funderar på att importera en båt som inte stämmer med ovanstående rekommendationer, eller om du känner dig osäker, kontakta oss så hjälper vi dig att utvärdera situationen.

CEproof hjälper Dig att CE-märka

Regelverket för CE-märkningen är omfattande och komplicerat, men CEproof har utvecklat en kraftfull programvara, CEPro™ för att på ett effektivt och kontrollerat sätt ta fram och behandla nödvändig teknisk dokumentation.

CEproof erbjuder Dig hjälp med efterkontroll och framtagning av den Teknisk Dokumentationen. Vi tar också fram instruktionsbok på svenska och/eller engelska samt CE-skylt.

Hur fungerar CEproof? Med vissa grundläggande data om en båt väljer CE-pro ™ automatiskt de relevanta standarder som behövs för att slutföra CE-märkningen.

Eftercertifiering av begagnade båtar

Vid efterkontrollen ingår fysiska tester, som t.ex. flyt-, stabilitets-, manöver- eller ljudtest. Vi sköter även kontakten med andra inblandade parter som t.ex. Anmälda Organ*. Det vi behöver från Dig, är en del grunduppgifter om båten och lite hjälp vid stabilitetsprovningen.

Efter vår genomgång av båten får Du en åtgärdslista på eventuella ändringar eller kompletteringar som måste göras för att båten ska uppfylla CE-kraven. När Du har åtgärdat dessa kan vi slutföra dokumentationen och CE-märkningen.

Kalkylera med kostnaden

Vi rekommenderar Dig att lägga in kostnaden för CE-märkning i Din kalkyl om Du funderar på att importera båt från tredje land. Båtar med korrekt CE-märkning är lättare att sälja och man får ut ”CE-kostnaden” gott och väl vid försäljningen.

Det är viktigt att den Tekniska Dokumentationen är korrekt utförd eftersom ett s.k. Anmält Organ ska gå igenom och godkänna den. Priset för denna genomgång varierar stort mellan olika Anmälda Organ.

Vissa Anmälda Organ lämnar avsevärd rabatt då dokumentationen är gjord av oss med CEPro™, vårt eget prisbelönta dataprogram. CEPro™ vann “Qualitec Award” för bästa innovation I båtbranschen vid SeaTec Trade Show I Carrera, Italien år 2005

Anmält Organ (Notified Body) är ett företag som är anmält till Europakommissionen och godkänt för att göra oberoende bedömningar av exempelvis CE-dokummentationer.

Efter vår genomgång av båten får Du en åtgärdslista på eventuella ändringar eller kompletteringar som måste göras för att båten ska uppfylla CE-kraven. När Du har åtgärdat dessa kan vi slutföra dokumentationen och CE-märkningen.

* Anmält Organ (Notified Body) är ett företag som är anmält till Europakommissionen och godkänt för att göra oberoende bedömningar av exempelvis CE-dokummentationer.

Kalkylera med kostnaden

Vi rekommenderar Dig att lägga in kostnaden för CE-märkning i Din kalkyl om Du funderar på att importera båt från tredje land. Båtar med korrekt CE-märkning är lättare att sälja och man får ut ”CE-kostnaden” gott och väl vid försäljningen.

Det är viktigt att den Tekniska Dokumentationen är korrekt utförd eftersom ett s.k. Anmält Organ ska gå igenom och godkänna den. Priset för denna genomgång varierar stort mellan olika Anmälda Organ.

Vissa Anmälda Organ lämnar avsevärd rabatt då dokumentationen är gjord av oss med CEPro™, vårt eget prisbelönta dataprogram. CEPro™ vann “Qualitec Award” för bästa innovation I båtbranschen vid SeaTec Trade Show I Carrera, Italien år 2005

Kostnaden för provning och framtagning av den Tekniska Dokumentationen, Instruktionsboken, CE-skylten och kostnaden för Anmält Organ, varierar bl.a. med båttyp/storlek och hur mycket information som finns tillgänglig.

Fast pris på offert

Kostnaden för provning och framtagning av den Tekniska Dokumentationen, Instruktionsboken, CE-skylten och kostnaden för Anmält Organ, varierar bl.a. med båttyp/storlek och hur mycket information som finns tillgänglig.

Med vissa grunduppgifter om båten lämnar CEproof fast pris på offert och sköter hela processen åt Dig. Fyll i denna offertförfrågan för en fast pris på offert.

Så går det till

Rutinen är i regel följande vid efterkontroll av en importbåt:

Vanliga justeringar som kan krävas är: installation av brandsläckare, extra länspump, komplettering av slangklämmor, utbyte av bränsleslangar och installationer av kulventiler på vissa skrovgenomföringar.

 Vanliga justeringar som kan krävas är: installation av brandsläckare, extra länspump, komplettering av slangklämmor, utbyte av bränsleslangar och installationer av kulventiler på vissa skrovgenomföringar.

CE-märkning för Båtimportörer